click to enable zoom
loading...
We didn't find any results
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain Mano vieta Visas ekranas Ankstesnis Sekantis

Paieška

Daugiau pasirinkimų
We found 0 results. View results
Your search results

Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje: duomenų valdytojas – „Būsto kryptis“, Liudo Sankaičio individuali veikla, buveinės adresas Kęstučio g. 54, Vilnius (toliau – Būsto kryptis).

Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi „Būsto kryptis“, Liudo Sankaičio individualios veiklos paslaugomis arba lankosi interneto svetainėje www.bustokryptis.lt.

Šioje privatumo politikoje aprašyta, kokią asmeninę ir kitą informaciją “Būsto kryptis” turi teisę rinkti ir kaip šią informaciją tvarkyti, t. y. kam ją galima perduoti, kokios yra asmens teisės dėl jo asmeninės informacijos naudojimo, taip pat dėl jos naudojimo ir atskleidimo trečioms šalims.  Naudodamasis “Būsto kryptis” paslaugomis, lankydamasis interneto svetainėje, asmuo ar svetainės naudotojas patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, sutinka su šios Politikos nuostatomis ir sutinka jos laikytis.

“Būsto kryptis” renka ir tvarko asmens duomenis vadovaudamasis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Nuo asmens naudojamų ar užsakomų paslaugų, taip pat nuo to, kokią informaciją pateikia asmuo, lankydamasis svetainėje,  priklauso tvarkomų asmens duomenų apimtis.

Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti paslaugų teikimą. Tai daroma su duomenų subjekto sutikimu arba kai tvarkyti asmens duomenis “Būsto kryptis” įpareigoja atitinkami teisės aktai. Taip pat asmens duomenys gali būti naudojami esant teisėtam “Būsto krypties” intereso gynimui.

“Būsto kryptis” asmens duomenis tvarko laikydamasis skaidrumo, sąžiningumo ir teisėtumo principų, teisės aktuose numatytų reikalavimų ir tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami.

Asmens duomenys gaunami:

 • Tiesiogiai iš asmens, kuris juos pats pateikia, pasirašydamas paslaugų teikimo sutartį;
 • Kai asmuo apsilanko interneto svetainėje, skambina telefonu, siunčia užklausą, elektroninį laišką, trumpąją sms žinutę.
 • Iš VĮ Registrų centro: nekilnojamojo turto registro duomenys gaunami tik gavus nekilnojamojo turto savininko sutikimą, norint patikrinti informaciją apie jam priklausantį nekilnojamąjį turtą.

Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos  negalės būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

“Būsto kryptis” asmens duomenis naudoja šiais tikslais:

 • suteikti kokybišką nekilnojamojo turto tarpininkavimo paslaugą. Tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, asmens dokumento numeris, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens tapatybės dokumento arba leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje kopija, kiti reikalingi sandorio sudarymui reikalingi dokumentai. Dokumentas gali būti nuskenuojamas arba padaroma nuotrauka;
 • interneto svetainės lankymo statistika: svetainės naršymo data.
 • tiesioginės rinkodaros arba kitos informacijos duomenų subjektams siuntimo tikslais: informavimas apie naujienas ir pasiūlymus, reklamos nukreipimas, prašomos informacijos pateikimas, siekiant išsiaiškinti apie teikiamų paslaugų kokybę. Tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.
 • sveikinimų siuntimas paprastu ir elektroniniu paštu. Tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas;
 • siunčiant užklausą dėl konkretaus nekilnojamojo turto objekto ir nurodžius telefono numerį, su užklausos siuntėju telefonu gali susisiekti Būsto kryptis NT brokeris dėl užklausoje nurodyto ar kito atitinkamo nekilnojamojo turto objekto.

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, nei reikia pasiekti  duomenų  tvarkymo tikslams arba teisės aktų nustatyta  tvarka.

“Būsto kryptis” taiko fizines ir technines priemones, tam, kad asmens duomenys būtų apsaugoti. Nepaisant taikomų saugumo priemonių, visada išlieka tikimybė, kad trečiosios šalys gali perimti ar įgyti prieigą prie siunčiamų duomenų arba neteisėtai nurodyti atskleisti savo asmens duomenis.

“Būsto kryptis” tinklapyje gali būti pateiktos nuorodos į trečiųjų šalių tinklapius arba atvirkščiai. “Būsto kryptis” nėra atsakinga už šių tinklapių asmens duomenų saugumą.

“Būsto kryptis” asmens duomenis gali teikti trečiosioms šalims tik gavus išankstinį asmens sutikimą, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka. Asmens prašymu jo asmeniniai duomenys gali būti perduoti trečiai šaliai, siekiant sudaryti nekilnojamojo turto sandorį.

Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys nekilnojamojo turto tarpininkavimo paslaugas, svetainės prieglobos, duomenų centro arba serverių nuomos paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal “Būsto kryptis” nurodymus ir tik tiek, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

Asmenys turi šias teises:

 • būti informuojamam apie savo asmens duomenų tvarkymą ir sužinoti, kokie duomenys yra tvarkomi;
 • gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo terminą, taikomas technines ir fizines priemones duomenų saugumui užtikrinti;
 • gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokioms trečiosioms šalims teikiami;
 • reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis, apriboti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus, kai asmens duomenys tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo;
 • sutikti/nesutikti dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Duomenų subjektas bet kuriuo metu turi teisę rašyti elektroninį laišką adresu info@bustokryptis.lt ir nurodyti, kad nepageidauja, jog asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais.
 • pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei Būsto kryptis nereaguoja į prašymą netvarkyti asmeninių duomenų.

Interneto svetainės lankytojų statistika analizuojama programa Google Analytics.

Asmuo, pateikdamas asmeninius duomenis, aiškiai ir besąlygiškai atleidžia Būsto kryptis nuo bet kokios atsakomybės už bet kokius pažeidimus, nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl surinktų asmeninių duomenų naudojimo ar piktnaudžiavimo ja. “Būsto kryptis” negali atsakyti už bet kokius pažeidimus, nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tų trečiųjų šalių surinktų asmens duomenų naudojimo/piktnaudžiavimo jais.

“Būsto kryptis” pasilieka teisę keisti ir pildyti Privatumo politiką, paskelbdama reikiamus pakeitimus. Pakeitimai įsigalioja iškart po Politikos paskelbimo interneto svetainėje www.bustokryptis.lt.

Compare Listings